Cung ứng nhân sự số lượng lớn theo yêu cầu

Điều gì làm cho một công ty trở thành một nơi tuyệt vời để làm việc?
Tại sao một số tổ chức có thể là nơi làm việc mơ ước của rất nhiều người, trong khi những công ty khác luôn gặp khó khăn khi tuyển dụng? Các nhà khoa học đã nghiên cứu và cho thấy những tác động tích cực của văn hóa công ty được xây dựng dựa trên mô hình Trust của Great Place to Work đối với việc thu hút và giữ chân nhân tài.

Mô hình Trust của Great Place to Work được rất nhiều các tổ chức nổi tiếng trên thế giới tin tưởng và là mô hình được nghiên cứu kỹ lưỡng nhất để xây dựng một nơi làm việc tuyệt vời. Các doanh nghiệp được xem là nơi làm việc tuyệt vời khi nhân viên có thể: Tin tưởng vào những người họ làm việc cùng (được đánh giá thông qua nhận thức của nhân viên về Uy Tín, Tôn trọng và Công bằng); Tự hào về những gì họ làm; và Trải nghiệm trong công ty (Hình 1). Để xây dựng và duy trì một nơi tuyệt vời để làm việc, cả ba yếu tố phải được liên kết với nhau dựa trên tầm nhìn và giá trị cốt lõi của công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *