QUẢN TRỊ – TƯ DUY QUẢN LÍ

TƯ DUY QUẢN TRỊ
Nói quản lý để phát triển nhưng cũng có thể nói quản lý đôi khi chỉ để kìm hãm phát triển. Bất cứ 1 nhà nước nào cũng cần đến thuế để duy trì hoạt động hỗ trợ sự phát triển đúng đắn. Nhưng đánh thuế thế nào thì lại phụ thuộc vào tư duy, chính sách.
Giả sử các loại thuế thu nhập ở nước ngoài rất cao, thuê lợi tức cũng rất cao, thuế buôn bán BĐS có lợi nhuận cũng ko thấp … là những thuế sẵn sàng đóng được vì nó là thuế đầu cuối của 1 quá trình. Tức là làm ra rồi, KQ cuối cùng được tính thuế rồi. Nhưng có những loại thuế … được gọi là tận thu, kìm hãm sự phát triển, đó là thuế đánh vào hàng hóa đầu vào của hầu hết các loại hàng hóa khác, ví dụ như thuế cho các mặt hàng năng lượng. Loại thuế này càng cao bao nhiêu thì càng làm cho kinh tế khó mà phát triển ổn định bấy nhiêu, nó làm méo mó nền sản xuất và làm gia tăng mọi loại chi phí, suy giảm tổng cầu. Dĩ nhiên, không ai từ chối được tiêu dùng, đành phải chấp nhận.
Nói tóm lại, cách quản trị nên là tập trung và nâng cao ở khâu cuối cùng, chỉ có quản trị kém mới tập trung vào khâu bắt đầu của quá trình thôi.
Với quản trị doanh nghiệp, không ít các DN cũng có tư duy quản trị làm mất đi sự sáng tạo của nhân sự, làm thui chột tinh thần bằng cách đưa ra hàng loạt các quy định, nội quy, khung năng lực … bla bla làm cho mọi thứ dường như đã an bài. Cố gắng để đạt kết quả cuối cùng cũng chả giải quyết được mấy phần.
Lương 3P nên làm đơn giản hóa khung năng lực, chú trọng quản trị kết quả và hiệu suất, tạo mục tiêu và động lực cũng như phân vùng, chia đất, chia quyền để phát huy tối đa năng lực mỗi cá nhân. Có như vậy mới tìm ra nhân tài cho tổ chức. Lãnh đạo quá giỏi chuyên môn, chỉ phù hợp với cty vừa và bé tí.