Danh sách mẫu CV xin việc tiếng Anh / Việt / Nhật chuẩn 2022

Các mẫu CV đuợc thiết kế theo chuẩn, theo các ngành nghề. Phù hợp với sinh viên và người đi làm.